buşluk | buşluk sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  


buşluk
1. [söz]  Şatlykly waka, täzelik dogrusynda ilkinji gezek berilýän habar, gutlag we ol hakda habar beren adama berilýän zat, söýünji.  [Umumy]
2. [söz]  Mal guzlanda çagadan öň gelýän suwy barda.  [Umumy]