taşıma | taşıma sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  


Büyük Türkçe Sözlük
taşıma    
İsim.
1)   Taşımak işi
taşıma (veya dökme) su ile değirmen dönmez    
1)   işi yapacak olanda yeteri kadar güç bulunmadıkça başkalarının küçük katkılarıyla sürekli ve büyük bir iş yürütülemez
taşımacı    
İsim.
1)   Başkalarının eşyasını istenilen yere taşımayı sağlayan kimse, nakliyeci, nakliyatçı
taşımacılık     -ğı,
İsim.
1)   İnsan, mal vb nin çeşitli araçlarla bir yerden bir yere taşınmaları, nakliyecilik, nakliyat, transport
taşımak    
-i.
1)   Bir şeyi bir yerden alıp başka bir yere götürmek
Cümle 1: Yük taşımak. Cümle 2: Hastayı ekseriya yakın kasabaya kadar sırtta taşırlardı. - Sait Faik Abasıyanık
2)   Üstünde bulundurmak
Cümle 1: Silâh taşımak. Çanta taşımak. Cümle 2: Boynunda asılmış gümüş bir köstek taşırdı. - Y. K. Beyatlı
-i.
3)   (nesne için) Ağırlığını yüklenmek
Cümle 1: Evin çatısını taşıyan tahtalar çürümüştü. Cümle 2: Değirmenin üstünde ise değirmen koluyla birleşen çarkı taşıyan bir çanak bulunur. - S. Birsel
4)   (boru, kanal vb. için) Sıvı maddeleri bir yerden başka bir yere aktarmak
5)   Giymek
Cümle 1: Devlet üniforması taşıyordu. - H. Taner
6)   Sahip olmak, özellik olarak bulundurmak
Cümle 1: Bir insanın çift uyruk taşımasını aklım almıyor benim. - N. Cumalı
Mecazi.
7)   Katlanmak, üstlenmek, yüklenmek, çekmek
Mecazi.
8)   Duymak, hissetmek
Cümle 1: Hepsi yüreklerinde ana, baba, kardeş, yurt saygısı taşıyan kimseler oldular. - M. Ş. Esendal Cümle 2: İçlerinde her şeye karşılık bir suçluluk duygusu taşırlar. - T. Dursun K.