форс мажор | форс мажор sözüniň manysy AjapSozluk.com
Ugruny üýtget

  

Aşakdaky görnüşde gözläp görmek isleýärsiňizmi?
Rusça-Türkmençe:   форс мажор